Holdning your veil


 

I can see you are crying without any tears, it's the screams from the inside that making the fears. In the steam of all around you that making you undisguised, showing us what is realing in those black eyes.Jeg kan se at du gråter uten tårer; det er skrikene fra innsiden som skaper frykten. I dampen fra alle rundt deg som gjør deg utilslørt og viser oss hva som virkelig skjer i de svarte øynene.

-Maria.RossJOIN MY MAILING LIST
RECENT POST